شبیه ساز امواج آب

شبیه سازی سه بعدی امواج آب با جاوا اسکریپت

نسخه تحت وب
در این پروژه سعی شده تا شرایط فیزیکی موج های دریا شبیه سازی شود. توسط کنترلر هایی که وجود دارد می توانید سرعت باد ، ارتفاع و طول مول موج را تغییر داده و در لحظه شبیه سازی صورت گرفته را مشاهده کنید.