داشبورد Memcached

این پروژه یک داشبورد مدیریتی برای سرور یا کلاستر Memcached شما می باشد. ساده و کامل طراحی شده و به راحتی قابل استفاده است.

گیت هاب داکر هاب
این پروژه به شما اجازه میده که وضعیت سرور های Memcached خودتون رو به صورت زنده مشاهده کنید. مواردی از جمله :

همچنین توانایی اجرای دستورات مختلفی را نیز دارید :


نصب

این پروژه داکرایز شده است و به راحتی می توانید از آن استفاده کنید. قابلیت استفاده برای یک یا چند سرور وجود داره.

نصب برای یک سرور :

docker run --rm -p 8080:80 -e MEMCACHED_HOST='127.0.0.1' -e MEMCACHED_PORT='11211' hatamiarash7/memcached-admin:master

نصب برای چند سرور ( کلاستر ) :

docker run --rm -p 8080:80 -e MEMCACHED_HOST='127.0.0.1:11211,127.0.0.1:11212' hatamiarash7/memcached-admin:master
# or
docker run --rm -p 8080:80 -e MEMCACHED_HOST='127.0.0.1,127.0.0.2' -e MEMCACHED_PORT='11211' hatamiarash7/memcached-admin:master
# or
docker run --rm -p 8080:80 -e MEMCACHED_HOST='127.0.0.1:11212,127.0.0.1' -e MEMCACHED_PORT='11211' hatamiarash7/memcached-admin:master

می توانید کلاستر خود را در بخش Configuration تنظیم نمایید.