وب سایت نشریه مرزهای دانش

وب سایت طراحی شده به سفارش دانشگاه ملی ملایر برای نشریه مرزهای دانش

وب سایت
نشریه مرزهای دانش که در حوزه معاونت فرهنگی دانشگاه ملایر به چاپ می رسد پذیرای مقالات اساتید و دانشجویان گرامی به ویژه دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی می باشد که به صورت فردی و گروهی می توانند مقالات خود را ارسال نمایند.

تصاویر

صفحه اصلی


صفحه اعضای هیئت تحریریه


پنجره نمایش اطلاعات عضو


صفحه درباره ما


صفحه تماس با ما