کنترل از راه دور موتور DC

کنترل موتور DC با استفاده از اپلیکیشن اندروید
این پروژه در قالب یکی از اجزای پروژه IOT بزرگتر طراحی و توسعه داده شد. در ابتدا یک کار ساده دانشجویی بود که در سال 1399 واگذار شد و با طرح دیگری ادغام شد. اولویت این پروژه پیاده سازی کامل بود و به همین دلیل از برد های الکترونیکی آماده مانند آردوینو و رزبری پای استفاده نشد.

در نمونه اولیه تمامی قطعات روی برد بورد اسمبل شد و پس از واگذاری به صورت حرفه ای تر روی بورد های چندلایه پیاده سازی شد. اجزای تشکیل دهنده سیستم :

در نسخه اولیه اپلیکیشن اندرویدی از طریق بلوتوث به ماژول HC05 متصل شده و دستورات کنترل موتور مانند افزایش/کاهش سرعت و خاموش روشن را به میکروکنترلر ارسال می کند. میکروکنترلر با استفاده از درایور موتور ، ادامه کار را انجام داده و با PWM سرعت موتور را کنترل خواهد کرد.

شماتیک مدار

نسخه اولیه

اپلیکیشن اندروید

ویدئو تست نسخه اولیه