سامانه پایش وضعیت خاک

مانیتورینگ دما و رطوبت خاک جهت مدیریت هوشمند آبیاری
این پروژه با هدف پایش اطلاعات اولیه خاک در زمین های کشاورزی توسعه پیدا کرد. پس از به دست آوردن دما و رطوبت خاک می‎توان به راحتی مدیریت خودکار و هوشمندی روی آبیاری انجام داد. این پروژه به سفارش دانشگاه ملی ملایر در سال 1398 انجام شد.

اجزای تشکل دهنده این پروژه بدین شرح است :

سمت سرور از فریمورک Laravel جهت مدیریت API و داشبورد مدیریتی استفاده شده است. داده های هر سنسور ( هر بخش از زمین ) با نمودارهای جداگانه نمایش داده خواهند شد.

در مراحل بعدی پردازش های تکمیلی روی داده های دریافت شده بر اساس پارامتر های مورد نظر انجام خواهد شد تا به نتایج مفیدی برسیم از جمله :