چت سرور رمزنگاری شده

این پروژه یک چت سرور رمزنگاری شده است که از زبان برنامه نویسی Go برای سرور و کلاینت استفاده شده است.

گیت هاب
GitHub release Release Image size

این پروژه یک سیستم ساده چت بوده که با یک کانال Pub/Sub کار می کند. تمامی پیام های ارسالی توسط کلاینت ها رمزنگاری شده و در سمت دیگر رمزگشایی می شوند.

       ┌────────┐         ┌────────┐
Message ─────► Client │         │ Client ├──Decrypt──►
       └───┬────┘         └────▲───┘
         │              │
         │      ┌────────┐    │
         └─Encrypt───► Server ├───────┘
               └────────┘

تنظیمات

جهت کار با پروژه به تعدادی متغییر Environment نیاز دارید که در فایل .env قرار می دهید.

PORT=
HOST=
PUBLIC_KEY_FILE=
PRIVATE_KEY_FILE=
PASSPHRASE=
مقدار پیشفرض توضیحات متغییر
server حالت برنامه برای اجرا. کلاینت یا سرور START_MODE
12345 پورت شبکه که سرور با آن کار می کند PORT
localhost آدرس شبکه که سرور با آن کار می کند HOST
  آدرس فایل کلید عمومی PUBLIC_KEY_FILE
  آدرس فایل کلید خصوصی PRIVATE_KEY_FILE
  کلمه عبور کلید خصوصی PASSPHRASE

جهت مشخص نمودن نوع فعالیت پروژه می توانید از متغییر START_MODE استفاده کنید. مقادیر مجاز این متغییر server و client می باشد.

همچنین توجه داشته باشید تمامی کارکتر های خاص در کلمه عبور باید Escape شود.

روش استفاده

ابتدا فایل باینری را با توجه به سیستم عامل و معماری خود از صفحه ریلیز دانلود کنید.

سرور

START_MODE=server ./go-chat-linux-amd64

کلاینت

START_MODE=client ./go-chat-linux-amd64

جهت اجرای برنامه در سیتم عامل MacOS باید به کلاینت دسترسی اجرا بدهید. برای این کار به آدرس System Preferences > Security & Privacy > General رفته و Open Anyway را بزنید.

داکر

با توجه به ساختار پروژه ٬ برای کلاینت نیازی به ایمیج داکر نیست و تنها برای سرور نیاز به آن دارید.

docker run -it hatamiarash7/go-chat-server

می توانید از متغیر های HOST و PORT برای تنظیمات اتصال به سرور استفاده کنید.

docker run -it -e PORT=1234 -e HOST=0.0.0.0 hatamiarash7/go-chat-server

مقادیر پیشفرض PORT و HOST برای سرور 12345 و 0.0.0.0 می باشد.